Ezabatuak (idazle alemanak)
Erich Mühsam

euskaratzailea: Eduardo Gil Bera
Pamiela, 1995

 

 

IRAULTZAILEA

 

Hara gure iraultzailea

Zen farolgarbitzailea;

Iraultzaileekin zen joan

Iraultza edukiz gogoan

 

Iraultzari esan gora

Ta ezker'ko belarri ondora

Boneta hala bultzatzen

Oso ausarta itxuratzen

 

Iraultzaileak ostera

Atera ziren kalera

Non hark farolak taigabe

Zitu'n garbitzen jo to ke

 

Barrikadak egin arren

Zolatik erauzi ziren

Zeuden farola guztiak

Ta pilatu gasargiak

 

Hara gure iraultzailea

«Ni farolgarbitzailea!

—Oihuz aritzen zaiela—

Holakorik ezazuela!

 

Argi hau bada hondatzen

Ezer ez da ikuskatzen

Uztatzue farolak zutik

Ala ez dut parte nahi nik»

 

Iraultzaile'k irriz baina

Denak atera alajaina

Faroltzale hura gaizoa

Baztertu negarrez doa

 

Gero etxean geratu

Baitu liburua izkribatu:

Nola iraultzan aritu

Eta farolak garbitu.

 

 

 

DER REVOLUZZER

War einmal ein Revoluzzer, / Im Zivilstand Lampenputzer; / Ging im Revoluzzerschritt / Mit den Revoluzzern mit. // Under schrie: «Ich revoliizze!» / Und die Revoluzzermütze / Schob er auf das linde Ohr. / Kam sich hochst gefährlich vor. // Doch die Revoluzzer schritten / Mitten auf der Stra?enmitten, / Wo er sonsten unverdrutzt / Alle Gaslaternen putzt. // Sie vom Boden zu entfernen, / Rupfte man die Gaslaternen / Aus dem Stra?enpflaster aus / Zwechs des Barrikadenbaus. // Aber unser Revoluzzer / Schrie: «Ich bin der Lampenputzer / Dieses guten Leuchtelichts. / Bitte, bitte, tut ihm nichts! // Wenn wir ihnens Licht ausdrehen, / Kann kein Bürger michts mehr sehen. / La?t die Lampen stehen, ich bitt! / Denn sonst spiel ich nicht mehr mit!» // Doch die Revoluzzer lachten, / Und die Gaslaternen krachten, / Und der Lampenputzer schlich / Fort and weinte bitterlich. // Dann ist er zu Haus geblieben! / Und hat dort ein Buch geschrieben: / Nämlich, wie man revoluzzt / Und dabei dock Lampen putzt.

 

Ezabatuak (idazle alemanak)
Erich Mühsam

euskaratzailea: Eduardo Gil Bera
Pamiela, 1995