LATINOAMERIKAKO POESIA
Roberto Bolaņo

La poesía latinoamericana
euskaratzailea: Hedoi Etxarte
armiarma.eus, 2020

 

Lazgarria, jaunok. Hustasuna eta ikara.

Inurrien paisaia.

Hutsunean. Baina, funtsean, erabilgarriak.

Irakurri eta begietsi ditzagun eguneroko gogoetak:

han daude Mexiko eta Argentinako poetak,

Perukoak eta Kolonbiakoak, Txilekoak, Brasilgoak

Eta Boliviakoak.

Haien botere lursailetan tematuak,

Borrokarako prest (etengabe), Ezerezaren edo

Gazteen oldarretik haien gazteluak

defendatzeko prest. Itunak egitearen alde, jaramonik ez egitearen alde,

(Ahozko) bortizkeria erabiltzearen, antologietatik

Elementu subertsiboak desagerraraztearen alde:

Kuku zahar batzuk.

Gure kontinentearen erakusgarri argia den ekintza.

Txiroak eta ahulak, kontingentzia hau

Hoberen eszenaratzen dutenak gure poetak dira.

Txiroak eta ahulak, ez Europakoak

Ez Estatu Batuetakoak,

Patetikoki harroak eta patetikoki kultuak

(Nahiz eta hobe genukeen matematika edo mekanika ikasi,

Hobe genuke lurra irauli eta erein! Hobe genuke

Puta egingo bagina!)

Edozein unibertsitatean, edozein tabernako barran

Heriotzari buruz hitz egiteko prest geundekeen puzkerrez betetako indioilarrak.

Halakoak gara, handiusteak eta negargarriak,

Latinoamerika bezalakoak, hertsiki hierarkikoak, denok

Ilaran, denok gure lan osoekin

Eta ingeles edo frantses ikastaro batekin,

Ezezagunaren ateko

Ilaran zain:

Sari bat edo ostikada bat

Geure porlanezko ipurdietan.

 

Epilogoa: Eta bat eta bi eta hiru, nire bihotza alderantziz, eta lau eta bost eta sei, hautsia dago, ikusten duzue, eta zazpi eta zortzi eta bederatzi, euria ari du, euria ari du, euria ari du...
 

 

La poesía latinoamericana
 
Algo horrible, caballeros. La vacuidad y el espanto / Paisaje de hormigas. / En el vacío. Pero en el fondo, útiles. / Leamos y contemplemos su diario discurrir: / Allí están los poetas de México y Argentina, de / Perú y Colombia, de Chile, Brasil / Y Bolivia. / Empeñados en sus parcelas de poder, / En pie de / guerra (permanentemente), dispuestos a defender / Sus castillos de la acometida de la Nada / O de los jóvenes. Dispuestos a pactar, a ignorar, / A ejercer la violencia (verbal), a hacer desaparecer / De las antologías a los elementos subversivos: / Algunos viejos cucú. / Una actividad que es el fiel reflejo de nuestro continente. / Pobres y débiles, son nuestros poetas / Quienes mejor escenifican esa contingencia. / Pobres y débiles, ni europeos / Ni norteamericanos, / Patéticamente orgullosos y patéticamente cultos / (Aunque más nos valdría aprender matemáticas o mecánica, /¡Más nos valdría arar y sembrar! ¡Más nos valdría / Hacer de putos y putas!) / Pavos rellenos de pedos dispuestos a hablar / de la muerte / En cualquier universidad, en cualquier barra de bar. / Así somos, vanidosos y lamentables, / Como América Latina, estrictamente jerárquicos, todos / En la fila, todos con nuestras obras completas / Y un curso de inglés o francés, / Haciendo cola en las puertas / De lo Desconocido:
Un Premio o una patada / En nuestros culos de cemento. // Epílogo: Y uno y dos y tres, mi corazón al revés, y cuatro y cinco y seis, está roto, ya lo veis, y siete y ocho y nueve, llueve, llueve, llueve…

 

LATINOAMERIKAKO POESIA
Roberto Bolaņo

La poesía latinoamericana
euskaratzailea: Hedoi Etxarte
armiarma.eus, 2020