SERRANILLA X
Marques de Santillana

euskaratzailea: Gabriel Aresti
Egan, 1958

 

           I

Vituritic nax partidu

Aste onetaco egumbat,

Alegrian icusterren

Lepuzcoaco nescabat.

 

           II

Gaonatic Salvatierrara

Vallera arboladua,

Basotic campoz egoan

Gordetan ganadua.

    Egunaren parecoa,

Bauca gona gorribat

Giçonoc artuco gueunque...

Ez pensadu arrabatçat.

 

           III

Moncayon kantadu neban,

Queñuac, coloreac,

Ez dot atceraric eiten

Boresco nescachea,

    Mendipeco lurraldean,

Yllana esan ain galant,

Ecin topadu leiteque

Mosu politagobat.

 

           IV

Bedmarreco nescatilla

Baneucan erraçoiña

Alabetaco beroqui

Bere gorputz apaiña.

    Baiña eneuque vcatuco

Eguia: ain ederra

Ez dot urian icusi,

Ezta baserritarra.

 

SERRANILLA X
Marques de Santillana

euskaratzailea: Gabriel Aresti
Egan, 1958