BAINA JADANIK EZ DA ZORORIK
Leon Felipe

euskaratzailea: Josu Landa
armiarma.eus, 2018

 

 

 

Jadanik ez da zororik, lagunok, jadanik ez da zororik.

Mantxako hura hil zen, desertuko mamu xelebre hura, eta...

Espainian ere ez da zororik.

Jende guztia burutik onik da, beldurgarriki, munstroen eran onik.

Entzun... hauxe,

historiagileok... filosofook... zorozainok...

Franco... apo iskariote eta lapurra, epailearen aulkian zigorrak eta sariak banatzen,

Kristoren izenean, Kristoren imajina paparrean esekita,

eta norbanakoa hemen, zutik, tinko, bare,

taupadak normal, mihia isilik,

beren zuloetan begiak eta beren tokietan hezurrak...

Apo iskariote eta lapurra zigorrak eta sariak banatzen...

eta ni, isilik, hemen, isilik, soraio eta burutik onik...

burutik onik! burmuinaren mekanikak huts egiten ez didalarik.

Noiz galtzen da sena? (horra nire galdera, zorozainok).

Noiz zoratzen da pertsona? Noiz, noiz enuntziatzen dira kontzeptu

absurdo eta blasfemoak

eta noiz egiten hasi keinu zentzubakoak, munstro erakoak eta likitsak?

Noizko noiz esaten da, adibidez:

Ez da egia. Jainkoak ez al du pertsona

hemen jarri, Lurrean, argiaren eta unibertsoaren argiaren azpian;

pertsona intsektu bat al da

ziminoaren eta gameluaren zati kirastun eta gorrietan bizi dena?

Noiz orain ez bada (horra nire galdera, zorozainok),

noizko noiz begiak gelditu eta zabalik lotzen dira, mugarik gabe zabalik,

ez garrak ez haizeak itxi ezin dituelarik?

Noizko noiz aldatzen dira arimaren funtzioak eta gorputzaren giltzak,

eta gure aieruan negarraren ordez barre eta listu baino ez da izaten?

Orain ez bada, justiziak txakurren gorotza baino gutxiago

—infinituki gutxiago— balio duen orain honetan;

orain ez bada, justiziak simaurraren maila baino txikiagoa

—infinituki txikiagoa— duen orain honetan;

orain ez bada... noiz galtzen da sena?

Erantzuidazue, zorozainok,

noiz huts egiten du burmuinaren mekanikak berrehun zati eginda?

Jadanik ez da zororik, lagunok, jadanik ez da zororik. Mantxako hura hil zen,

desertuko mamu xelebre hura

eta... Espainian ere ez da zororik! Jende guztia burutik onik da,

beldurgarriki, munstroen eran onik.

Zein ongi dabilen erlojua! Zein ongi dabilen burmuina!

Erloju hau..., burmuin hau, tik-tak, tik-tak, tik-tak, erloju perfektua da...,

perfektua, perfektua!

 

 

 

Pero ya no hay locos

Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. / Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto y... / ni en España hay locos. / Todo el mundo está cuerdo, terrible, monstruosamente cuerdo. / Oíd... esto, / historiadores... filósofos... loqueros... / Franco... el sapo iscariote y ladrón en la silla del juez repartiendo castigos y premios, / en nombre de Cristo, con la efigie de Cristo prendida del pecho, / y el hombre aquí, de pie, firme, erguido, sereno, / con el pulso normal, con la lengua en silencio, / los ojos en sus cuencas y en su lugar los huesos... / El sapo iscariote y ladrón repartiendo castigos y premios... / y yo, callado, aquí, callado, impasible, cuerdo... / ¡cuerdo!, sin que se me quiebre el mecanismo del cerebro. / ¿Cuándo se pierde el juicio? (yo pregunto, loqueros). / ¿Cuándo enloquece el hombre? ¿Cuándo, cuándo es cuando se enuncian los conceptos / absurdos y blasfemos / y se hacen unos gestos sin sentido, monstruosos y obscenos? / ¿Cuándo es cuando se dice por ejemplo: / No es verdad. Dios no ha puesto / al hombre aquí, en la Tierra, bajo la luz y la ley del universo; / el hombre es un insecto / que vive en las partes pestilentes y rojas del mono y del camello? / ¿Cuándo si no es ahora (yo pregunto, loqueros), / cuándo es cuando se paran los ojos y se quedan abiertos, inmensamente abiertos, / sin que puedan cerrarlos ni la llama ni el viento? /  ¿Cuándo es cuando se cambian las funciones del alma y los resortes del cuerpo / y en vez de llanto no hay más que risa y baba en nuestro gesto? / Si no es ahora, ahora que la justicia vale menos, infinitamente menos / que el orín de los perros; / si no es ahora, ahora que la justicia tiene menos, infinitamente menos / categoría que el estiércol; / si no es ahora ... ¿cuándo se pierde el juicio? / Respondedme loqueros, / ¿cuándo se quiebra y salta roto en mil pedazos el mecanismo del cerebro? / Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, / aquel estrafalario fantasma del desierto / y... ¡Ni en España hay locos! ¡Todo el mundo está cuerdo, / terrible, monstruosamente cuerdo!... / ¡Qué bien marcha el reloj! ¡Qué bien marcha el cerebro! / Este reloj..., este cerebro, tic-tac, tic-tac, tic-tac, es un reloj perfecto..., / perfecto, ¡perfecto!

 


 

BAINA JADANIK EZ DA ZORORIK
Leon Felipe

euskaratzailea: Josu Landa
armiarma.eus, 2018